POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Grupa RW Media Sp. z o.o.

Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2024 rok

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o zasadach i celach przetwarzania danych osobowych przez Grupę RW Media Sp. z o.o.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa RW Media Sp z o.o., z siedzibą pod adresem ul. GRABISZYŃSKA 214/7, 53-235 WROCŁAW, DOLNOŚLĄSKIE, NIP: 8943048680, REGON: 022263395, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000477828, o kapitale zakładowym w wysokości 20 000 zł.

2. Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji umów, udzielania informacji marketingowych, zapewnienia obsługi klienta.

3. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia danych (tzw. „prawo do zapomnienia”),
d. ograniczenia przetwarzania,
e. przenoszenia danych,
f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem pawel@gruparw.pl.

5. Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

6. Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem pawel@gruparw.pl .

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Aktualna wersja Polityki Prywatności zawsze będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Scroll to Top